Preskoči na vsebino


Cerkev sv. Katarine na Medvedjem Brdu

Ljudsko izročilo pravi, da je na mestu, kjer stoji sedanja cerkev, bila že okoli leta 1200 kapelica. Kronika zavraške župnije, kamor spada Medvedje Brdo, navaja, da sedanja cerkev stoji na temeljih iz 11. stoletja, odkriti ostanki freske sv. Jurija pa so iz 15. stoletja. Valvasor omenja cerkev kot eno izmed 27-ih podružničnih cerkva vrhniške župnije.

Ustno izročilo pravi, da so v srednjem veku, v času kuge, umrle z Vrhnike pokopavali na Medvedjem Brdu.
Cerkev je bila leta 1684 predelana iz gotskega v renesančni slog, druga predelava je bila opravljena leta 1911. Letnici sta bili odkriti leta 1974 na podstrešju cerkve.

Cerkev v arhitekturni in likovni podobi predstavlja razvojne faze od poznosrednjeveško zasnovane cerkve na mestu kapele sv. Gabriela s pokopališčem, do prezidav v 17. in 18. stol. ter dozidave zahodnega zvonika in zakristije v 19. stol.

Cerkev je od leta 2006 razglašena za spomenik lokalnega pomena.