Molitev za rajne na praznik vseh svetih ob 1800. Spodobi se in pravično je, da molimo za vse na&scaron;e pokojne, saj s tem potrjujemo vero v vstajenje in večno življenje, obenem pa tudi izražamo ljubezen do vseh umrlih, ki potrebujejo na&scaron;e pomoči za dokončno zveličanje &ndash; gledanje Boga v nebesih. Zadovoljivo je, da skupaj (doma, v družinskem krogu) zmolimo častitljivi del, kateremu dodamo ob koncu &scaron;e desetko za verne du&scaron;e v vicah. &raquo; &Scaron;kofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih in spominom vseh vernih rajnih ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne.&laquo; Zakramente svete spovedi in evharistije lahko prejmemo v domači cerkvi (na dan, ko je v njej sveta ma&scaron;a), v dneh pred praznikom Vseh svetih oz. v praznični osmini (2. &ndash; 8. novembra), od 16. do 17.30. &Scaron;kofje naročajo: &raquo;Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, ...&laquo; Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je name&scaron;čena ustrezna za&scaron;čita med spovedancem in spovednikom in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Dar za svete ma&scaron;e za rajne &ndash; dar, da se opravijo svete ma&scaron;e za rajne (sorodnike, dobrotnike, poznane in neznane krajane, vse, ki so pokopani na pokopali&scaron;ču), je plemenita verska navada ob prazniku Vseh svetih in spominu Vseh vernih rajnih. &Scaron;kofe, ki spodbujajo k delom pobožnosti&nbsp; in dobrodelnosti za žive in mrtve, menijo, da je darovanje za svete ma&scaron;e je primerneje kot nakup cvetja in sveč. Vsak lahko izroči v ta namen svoj dar v nabiralnik, ki je v cerkvi, oz. na kraju, kjer se opravljajo molitve za rajne. Prispevek za sveto ma&scaron;o za rajne ob blagoslovu grobov oz. pokopali&scaron;ča ni sam po sebi vzrok za odpustek, je pa dobrodelno dejanje, zato se &scaron;teje kot posredno sredstvo odpustka. Svete ma&scaron;e za rajne, ki čakajo vstajenja, bom daroval v novembru, mesecu spomina na pokojne. Vsem dobrotnikom se zahvaljujem.http://zupnija-godovic.rkc.si/index.php/content/display/64<![CDATA[POBOŽNOSTI]]><![CDATA[SVETE MAŠE]]>