OSNOVNOŠOLSKI VEROUK do preklica epidemije odpade za vse skupine. Vsebina je podana na spletnih straneh v spodnjem okvirčku. Gradivo (bogoslužje in dejavnosti) za družine na prvo adventno nedeljo (29. november) in gradivo za osnovnošolsko katehezo (od 29. novembra do 5. decembra, prvi adventni teden) je dosegljivo na spletni strani SKU http://sku.rkc.si/. Nedeljski evangelij (branje odlomka in rubrika iz liturgičnega zvezka) pa na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=gGAZ90UHX4I&feature=youtu.beNekaj spodbud je tudi na Pastoralnem portalu Pridi in poglej http://portal.pridi.com oz. na spletu https://urad.za.laike.lj@rkc.si. OSNOVNOŠOLSKI VEROUK 1. in 2. razred        – v Godoviču, ob ponedeljkih, od 16.45 do 17.15. Starši se udeležijo nauka skupaj s svojimi otroki. 3. in 4. razred        – v Godoviču, ob ponedeljkih, od 14.30 do 15.00                                – v Zavratcu, ob torkih, od 15.15 do 15.45 5., 6. in 7. razred       – v Godoviču, ob ponedeljkih, od 15.15 do 15.45                                    – v Zavratcu, ob torkih, od 16.00 do 16.30 8. in 9. razred        – v Godoviču, ob ponedeljkih, od 16.00 do 16.30                                – v Zavratcu, ob torkih, od 16.45 do 17.15 Srednješolci         – v Godoviču, v soboto, ob 18. uri _____________________________________________________________________________________________ GODOVIČ PONEDELJEK  14.30 - 15.00: 3. in 4. RAZRED                           15.15 - 15.45:5. in 6. in 7. RAZRED                           16.00 - 16.30: 8. in 9. RAZRED                           16.45 - 17.15: 1. in 2. RAZRED ZAVRATEC TOREK              15.15 - 15.45: 3. in 4. RAZRED                           16.00 - 16.30: 5. in 6. in 7. RAZRED                           16.45 - 17.15: 8. in 9. RAZRED       http://zupnija-godovic.rkc.si/index.php/content/display/61