Cerkev sv. Urha v Zavratcu Z odlokom Škofijskega ordinariata Koper z dne 11. 12. 2017, št. 1108/17, se razširi župnija Godovič z bivšo župnijo Zavratec. Odlok je začel veljati 1. 1. 2018http://zupnija-godovic.rkc.si/index.php/content/display/52