MAŠNI STREŽNIKI IN STREŽNICE 17. teden med letom 26. junij – 1. avgust Godovič Karolina G. in Urban K. Zavratec / Med. Brdo Petra K. in Neža B. 18. teden med letom: 2. – 8. julij Godovič .Gaja J. in Maja M. Zavratec / Med. Brdo Vid M. in Jošt P. 19. teden med letom: 9. – 15. julij Godovič Marina G. in Ula B. Zavratec / Med. Brdo Katjuša B. in Veronika R. BRANJE BOŽJE BESEDE 17. teden med letom 26. junij – 1. avgust Godovič Patricija B. in Marko J. Zavratec / Med. Brdo Mojca L. in Bogdan Ž. 18. teden med letom: 2. – 8. julij Godovič Neža j. in Gal P. Zavratec / Med. Brdo Larisa B. in Žan M. 19. teden med letom: 9. – 15. julij Godovič Luka Č in Jan J. Zavratec / Med. Brdo Štefi M. in Matej M. ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ter RAZKUŽEVANJE CERKVE sobota, 1. avgust: Godovič Damjana K., Tatjana R., Fanči G. Zavratec Zavratec 4a in Zavratec 17 Med. Brdo Boža B. (štev 32) in Jelka B. (štev. 32a) sobota, 8. avgust: Godovič Majda Ž. in Marinka G. Zavratec Zavratec 9 in Zavratec 10a in Zavratec 12 Med. Brdo Magda K. (štev 33a) in Andreja K. (štev 33) petek, 14. avgust: Godovič Marta Š. in Polona B. Zavratec Zavratec 11 in Zavratec 14 Med. Brdo Nives M. (štev 36) in Zlatka M. (štev. 36a) ČIŠČENJE CERKVE SVETEGA URBANA    Gradbeni posegi in nekatera obrtniška dela, ki so bila načrtovana v notranjosti cerkve, se zaključujejo. Sedaj bo potrebno prostor pospraviti in ga pripraviti za redno bogoslužje.    Dogovorjeno je, da izvajalec oz. podizvajalec pospravi gradbene odre in začasno zaščito cerkvene opreme v začetku avgusta – tako pripravi pogoje za čiščenje notranjosti cerkve in njene ureditve.    Udeležili se bomo akcije čiščenja cerkve, ki bo: v sredo 5. avgusta, od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00 v četrtek, 6. avgusta, od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00    Organizacijo in potek skupnega ... po dogovoru s člani ŽPS.    ČLANI ŽPS, ki jim je bil mandat podaljšan za eno leto, vabljeni na sestanek: - ŽPS Med. Brdo-Zavratec: v torek, 11. avgusta ob 20. uri v učilnici v Zavratcu; - ŽPS Godovič v sredo, 12. avgusta ob 19.30, v prostorih župnišča v Godoviču.   Romanje treh Slovenij na Svete Višarje ni gotovo, a je predvideno na nedeljo 2. avgusta. Dogodek ob Višarski Mariji bo vsekakor vsaj na nek način izpeljan po že predvidenem programu: 10.30: predavanje koroškega Slovenca, duhovnika, , kulturnika in predsednika Krščanske kulturne zveze Janka Krištofa. 12.00: slovesna sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval krški škof dr. Jože Marketz. 13.00: kulturni program, ki ga bosta glasbeno sooblikoval oktet Fantje z Vasi in Kvartet klarinetov na ploščadi za cerkvijo. OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE SVETEGA URBANA statična sanacije cerkve je skrb državnih ustanov in izbranega izvajalca gradbenih del; nova okna na cerkvi, ureditev zakristije, električne napeljave po cerkvi, nov krstni kamen in svečnik za velikonočno svečo in še nekatera druga dela pa so v breme župnijskega občestva.    Vse župljane in župljanke iskreno in vljudno prosim za prispevek za poravnavo nepredvidljivih in dodatnih obnovitvenih delih na cerkvi in cerkveni opremi. Investicije bodo lahko poravnane, če vsak župljan oz. župljanka, ki prejema kakršen koli prihodek, prispeva 100 €. Odločitev pa je seveda prepuščena vsakemu posamezniku, ki pozna svoj gmotni položaj in ve, koliko lahko prispeva po svojih zmožnostih.    Dar lahko izročite osebno župniku ali pa ga nakažete na TRR župnije Godovič: SI56 0475 2000 2961 169 (Nova KBM) s pripisom »za popravila cerkve svetega Urbana«. V kolikor posredujete svoj dar preko TRR za kakšno drugo investicijo ali plačilo (npr. »dar za sveto mašo«), pripišite svoj namen. Hvala.    http://zupnija-godovic.rkc.si/index.php/content/display/42