BERA – Župljani in župljanke vzdržujete duhovnika s prostovoljnim darom, ki ga izročate v obliki bere ob koncu, izteku leta. Letni prispevek v višini »daru svete maše« je izraz dobrote in solidarnosti do župnika. Iskrena hvala vsem vam, ki ste se spomnili svoje dolžnosti že ta teden, vnaprej hvala tudi vsem, ki se boste še odzvali. OSNOVNOŠOLSKI VEROUK do preklica epidemije odpade za vse skupine. Vsebina je podana na spletni strani sku.rkc.si.   Kazalce na urah smo pomaknili za 60. minut t,j, eno uro nazaj, na sončni čas. V času od novembra do marca bodo svete maše od ponedeljka do petka ob 18. uri, ob sobotah ob 9. uri; nespremenjen ostane tudi urnik nedeljskih svetih maš, ki bodo ob 8.30 v Godoviču, ob 10.30 pa v Zavratcu.http://zupnija-godovic.rkc.si/index.php/content/display/42