Preskoči na vsebino


Molitev za rajne na praznik vseh svetih ob 1800. Spodobi se in pravično je, da molimo za vse naše pokojne, saj s tem potrjujemo vero v vstajenje in večno življenje, obenem pa tudi izražamo ljubezen do vseh umrlih, ki potrebujejo naše pomoči za dokončno zveličanje – gledanje Boga v nebesih. Zadovoljivo je, da skupaj (doma, v družinskem krogu) zmolimo častitljivi del, kateremu dodamo ob koncu še desetko za verne duše v vicah. » Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih in spominom vseh vernih rajnih ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne.«

Zakramente svete spovedi in evharistije lahko prejmemo v domači cerkvi (na dan, ko je v njej sveta maša), v dneh pred praznikom Vseh svetih oz. v praznični osmini (2. – 8. novembra), od 16. do 17.30. Škofje naročajo: »Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, ...« Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko.

Dar za svete maše za rajne – dar, da se opravijo svete maše za rajne (sorodnike, dobrotnike, poznane in neznane krajane, vse, ki so pokopani na pokopališču), je plemenita verska navada ob prazniku Vseh svetih in spominu Vseh vernih rajnih. Škofe, ki spodbujajo k delom pobožnosti  in dobrodelnosti za žive in mrtve, menijo, da je darovanje za svete maše je primerneje kot nakup cvetja in sveč. Vsak lahko izroči v ta namen svoj dar v nabiralnik, ki je v cerkvi, oz. na kraju, kjer se opravljajo molitve za rajne. Prispevek za sveto mašo za rajne ob blagoslovu grobov oz. pokopališča ni sam po sebi vzrok za odpustek, je pa dobrodelno dejanje, zato se šteje kot posredno sredstvo odpustka. Svete maše za rajne, ki čakajo vstajenja, bom daroval v novembru, mesecu spomina na pokojne. Vsem dobrotnikom se zahvaljujem.
POBOŽNOSTISVETE MAŠE