Preskoči na vsebino


MAŠNI STREŽNIKI IN STREŽNICE

 14. teden med letom:

 5. – 11. julij

 Godovič

 Karolina G. in Urban K.

 Zavratec / Med. Brdo

 Neža B. in Petra K.

 15. teden med letom

 12. junij – 18. julij

 Godovič

 Gaja J. in Maja M.

 Zavratec / Med. Brdo

 Vid M. in Jošt P.

BRANJE BOŽJE BESEDE

 14. teden med letom:

 5. – 11. julij

 Godovič

 Ivan E. in Anže L.

 Zavratec / Med. Brdo

 Eva D. in Marjan D.

 15. teden med letom

 12. junij – 18. julij 

 Godovič

 Pepca G. in Marko Č.

Zavratec / Med. Brdo

 Maja G. in Jože G.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ter RAZKUŽEVANJE CERKVE

 sobota, 18. julij:

 Godovič

 Cilka S. in Marija P.

 Zavratec

 Dole 26 in Dole 26c

 Med. Brdo

 Danica K. (štev. 30) in Mojca K. (štev 30)

 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU, ki je vsako leto na prvo nedeljo v juliju, je priložnost, da se spomnimo na rojake in na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine.

KRSTNE NEDELJE V ŽUPNIJI GODOVIČ obhajamo v različnih obdobjih cerkvenega leta, določamo pa jih tudi glede na termine »skupnih priprav staršev na krst otroka«, ki potekajo na področju dekanije.

   Krstne nedelje obhajamo takrat, kadar občestvo ne slavi nobene od krajevnih slovesnosti ali praznovanj, kajti krstna nedelja že sama vključuje slavljenje in oznanilo, ki je njej popolnoma lastno.

   Spomladanski datum krstne nedelje je bil prilagojen, ker smo bili dolžni upoštevati navodila zaradi možnosti okužb.

   Naslednja »krstna nedelja« v župniji je predvidena na zadnjo nedeljo v septembru (26. nedelja med letom, 27. septembra).

ŽUPNIJSKA PISARNA in URADNE URE sta namenjeni administrativnim zadevam, ki jih lahko uredite ob petkih (razen na prvi petek ali če je ta dan praznik) dopoldan, od 9.00 do 12.00 in popoldan od 14.00 do 16.00 ter ob sobotah od 10. do 12. ure (če ta dan ni cerkveni ali državni praznik). Kdor meni, da mora svoje zadeve urejati zunaj uradnega časa (kar je tudi mogoče), naj se osebno dogovori z menoj za primeren termin. Neposredno pred začetkom svete maše in tik po njej, prav tako preko telefona, ni najbolj ugoden način za urejanje »poslovnih« stvari.

SLOVENSKA KARITAS začenja z dobrodelno akcijo »Otroci nas potrebujejo«, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. Solidarnost v tej akciji lahko izkažemo z darom, ki ga nakažemo preko položnice.

Podaljšanje mandata članom ŽPS in ŽGS

   Škof Jurij Bizjak je podaljšal mandat članom obstoječih ŽPS in ŽGS. Sprejel pa je tudi možnost, da novoizvoljeni člani – čeprav še niso uradno imenovani in niso bili javno potrjeni – prevzamejo mesto, za katero so bili izvoljeni oz. izbrani letos spomladi.

   Zdi se, da postopek izbire in imenovanja lahko zaključimo z začetnimi (nekje z nadaljevalnimi) skupnimi srečanji, ki bodo v 16. tednu med letom, in sicer:

  • člani gospodarskega sveta Medvedje Brdo: v torek, 21. julija ob 1930, na Medvedjem Brdu v cerkvi;
  • člani gospodarskega sveta Godovič: v sredo, 22. julija ob 1930, v Godoviču, v župnijskih prostorih;
  • člani gospodarskega sveta Zavratec: v četrtek, 23. julija ob 1930, v Zavratcu, v župnijskih prostorih;

   Vsem članom pastoralnih svetov in gospodarskih svetov želim Božji blagoslov, čut soodgovornosti in pripravljenosti za služenje bratom in sestram v Kristusu. Naj vam bodo v spodbudo besede apostola Pavla: »Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu med katerim zarite na svetu kakor zvezde« (Flp 2,14-15).

Obhajanje svete maše na prostem

   Slovenski škofje so dovolili, da duhovniki lahko darujejo svete maše tudi na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov.

   Sveta maša na prostem je dovoljena z upoštevanjem medosebne razdalje oziroma uporabo maske (če ni mogoče ohraniti primerne razdalje 1,5 m) ter razkuževanjem rok.

   V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla). Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke.

   Škofje ordinariji dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.