Preskoči na vsebino


MAŠNI STREŽNIKI IN STREŽNICE

 24. teden med letom:

 13. – 19. september

 Godovič

 Vid J. in Nik J. in Anton J.

 Zavratec / Med. Brdo

 Vid M. in Jošt P. Nik B.

 25. teden med letom:

 20 – 26. september

 Godovič

 Gaja, Maja, Sara

 Zavratec / Med. Brdo

 Katjuša B. in Veronika R.

BRANJE BOŽJE BESEDE

 24. teden med letom:

 13. – 19. september

 Godovič

 Anže L. in Ivan E.

 Zavratec / Med. Brdo

 Nataša P. in Irena G.

 25. teden med letom:

 20 – 26. september

 Godovič

 Andrej A. in Jakob J.

 Zavratec / Med. Brdo

 Darja K. in Marko V.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ter ! RAZKUŽEVANJE CERKVE

 petek, 18. september

 sobota, 19. september

 sobota, 19. september

 Zavratec

 starši prvoobhajancev in prvoobhajank

 Godovič

 starši prvoobhajancev in prvoobhajank

 Med. Brdo

 Marija Ž. (štev. 6a) in Sabina Ž. (štev. 6b)

 sobota, 26. september

 Godovič

 Marija P. in Tatjana L.

 Zavratec

 Dole 11a in Dole 26b

 Med. Brdo

 Milena R (8a) in Irena L. (19a)

 

SREČANJE S STARŠI OTROK 8. IN 9. RAZREDA

  • v Godoviču (v žup. dvorani), 14. septembra (ponedeljek), ob 19.30
  • v Zavratcu (v žup. učilnici), 15. septembra (torek), ob 19.30

 

PRIPRAVA NA SLAVJE PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

   Tridnevnica pred slavjem prvega svetega obhajila bo v Zavratcu, v cerkvi, od ponedeljka do srede (14. - 16. september) oz. v Godoviču, v cerkvi, od četrtka do sobote (17. - 19. september):

  • ob 17.00: kateheza za otroke
  • ob 17.45: molitev pred Najsvetejšim
  • ob 18.00: sveta maša
  • ob 18.30: srečanje s starši

 

SLAVJE PRVEGA SVETEGA OBHAJILA

  • V ZAVRATCU, V SOBOTO, 19. SEPTEMBRA, OB 10. URI
  • V GODOVIČU, V NEDELJO, 20. SEPTEMBRA, OB 8.30

 

VEROUK ZA OTROKE 1. IN 2. RAZREDA IN NJIHOVE STARŠE

   V katehetskem letu 2020-2021 se starši udeležujejo veroučnih ur skupaj s svojimi otroki, ki obiskujejo prvi in drugi razred devetletke. Verouk bo v Godoviču, v župnijski dvorani, začne v ponedeljek, 21. septembra ob 16.45.

 

OSNOVNOŠOLSKI NAUK V LETU 2020/2021 bo začel v drugi polovici septembra za vse skupine. Urnik nauka še ni povsem izdelan, gotovo pa bo v Godoviču, v župnijski dvorani, ob ponedeljkih popoldan in v Zavratcu, v učilnici v župnišču, ob torkih popoldan.

 

BOGOSLUŽJE OD ZAČETKA SETEMBRA DO KONCA MARCA

- redna delavniška sveta maša je ob 18. uri in ob 9. uri (če je dopoldan);

- pogrebna sveta maša oz. obred je lahko katerikoli dan od zjutraj do mraka; izjema je nedelja, ko naj ne bi bilo pogrebov;

- sveta maša ob nedeljah je ob isti uri kot običajno –ob 830 oz. ob 1030.

 

GLAVNI ZAVETNIK KOPRSKE ŠKOFIJE – SV. HIERONIM

   Lansko leto smo spoznavali osebnost in delo svetega Hieronima, ko smo se udeleževali mesečnih shodov po cerkvah, ki so njemu posvečene. Letos pa zaslužni svetnik postane tudi zavetnik naše škofije.

   Slovesna razglasitev svetega Hieronima za glavnega zavetnika Koprske škofije bo v koprski stolnici, v soboto, 26 septembra ob 10h. Zaradi ukrepov so povabljeni na razglasitev predvsem duhovniki, kar pa udeležbe drugim vernikom ne preprečuje.

   Škofijski romarski shod v čast glavnemu zavetniku škofije bo pri Svetem Hieronimu na Nanosu, v nedeljo, 27 septembra ob 12. uri; slovesnost bo na prostem in se lahko pričakuje tudi nekoliko večja udeležba romarjev.

   Prisrčno vabljeni tako k svetemu Hieronimu na Nanos, kakor tudi na slovesno razglasitev v stolnico v Koper.

   Slovesni praznik glavnega zavetnika škofije naj se po vseh župnijah praznuje na njegov god 30 septembra.

 

STIČNA MLADIH

   Letošnja Stična mladih bo potekala na 34 lokacijah po Sloveniji. Povsod bo darovana sveta maša, predvajani bodo slavilni koncerti, predstavljena bo tudi vsebina. Ostale dele programa (pozdravni nagovor in uvodna molitev, kateheza iz Lk 7,11-17, delavnice ter ulične aktivnosti, adoracija, spoved) lokalni organizator izbere sam po svoji presoji oz.zmožnostih.

   Posebnost letošnje Stične mladih pa je prijava, ki je zaradi trenutnih razmer obvezna za vse, ki se bodo želeli udeležiti dogodka. Prijavnica je enotna za vse lokacije in je dostopna (do 13. septembra) na spletni strani Stične mladih (sticna.net).

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE SVETEGA URBANA

  • statična sanacije cerkve (utrjevanje zidov) je skrb državnih ustanov in izbranega izvajalca gradbenih del;
  • nova okna na cerkvi, ureditev zakristije, električne napeljave po cerkvi, nov krstni kamen in svečnik za velikonočno svečo in še nekatera druga dela (npr. ureditev ogrevanja, popravila cerkvene opreme, remont zvonjenja ...) pa so breme župnijskega občestva.

   Vse župljane in župljanke iskreno in vljudno prosim za prispevek za poravnavo nepredvidljivih in dodatnih obnovitvenih delih na cerkvi in cerkveni opremi. Investicije bodo lahko poravnane, če vsak župljan oz. župljanka, ki prejema kakršen koli prihodek, prispeva 100 €. Odločitev pa je seveda prepuščena vsakemu posamezniku, ki pozna svoj gmotni položaj in ve, koliko lahko prispeva po svojih zmožnostih.

   Dar lahko izročite osebno župniku ali pa ga nakažete na TRR župnije Godovič: SI56 0475 2000 2961 169 (Nova KBM) s pripisom »za popravila cerkve svetega Urbana«. V kolikor posredujete svoj dar preko TRR za kakšno drugo investicijo ali plačilo (npr. »dar za sveto mašo«), pripišite svoj namen. Hvala.

 

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA

je versko izobraževanje za vse, ki želite poglobiti svoje versko znanje, narediti korak naprej v svoji duhovni rasti, pomagati pri pastorali, se usposobiti za katehetsko delo, ... Več informacij dobite pri s. Jani Rovtar (tel. 068/648 478) ali na spletu kps.kp@.rkc.si ali na informativnem dnevu, ki bo v Župnijskem domu v Sežani, v četrtek, 10. septembra ob 17.30 in v Škofijski gimnaziji Vipava, v četrtek, 17. septembra ob 18. uri.